top of page

GAZDÁLKODÁSMENEDZSMENT ÜZLETÁG

Racionalizálás szolgáltatáscsomag –a működés racionalizálása

 1. ​Az Önkormányzat működésének elemzése:

 • Az önkormányzati, képviselő testületi funkciók működésének, hierarchiájának; a tisztségviselők tevékenységének, hatáskörének elemzése.

 • A Polgármesteri Hivatal szervezeti rendszere, a folyamatok vizsgálata.

 • Az önkormányzati vagyon struktúrájának, kezelésének és az intézményi rendszer működtetésének rendszer szemléletű elemzése.

 1. Az Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzést megelőző áttekintése, és az Önkormányzati tulajdonú társaságok racionalizálása:​​

 • „NAV, illetőleg ÁSZ előtti” – eseti pénzügyi ellenőrzés

 • A szervezeti felépítés, gazdálkodás vizsgálata, pénzügyi elemzések

 • Eredmény-, mérlegelemzések a sajátosságok figyelembe vételével

 • Eszközök, költségek, források összetételének vizsgálata a tevékenység függvényében

 • Gazdálkodási- fejlesztési koncepciók vizsgálata, készítése

 • Ellenőrzési rendszer vizsgálata

 • Cég-, menedzsment megítélés, minősítés

 • Racionalizálási lehetőségek

 • Könyvvizsgálat

Vagyon szolgáltatáscsomag- a vagyon hasznosulása​

 1. Vagyonkataszter:

 • ​​A tételek ellenőrzése

 • Vagyonértékelések elvégzése

 • Az adatlapok, földhivatali-, és üzemeltetői nyilvántartások adategyeztetése

 • Az eljárási rend kialakítása, egyeztetése.

     2.  Az Önkormányzati, intézményi vagyon hasznosításának optimalizálása:

 • ​​Stratégiai tervek készítése

 • Forgalomképes, korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak jövedelem – termelő képességének növelése.

 • Vagyonhasznosítás formáinak, szervezetének meghatározása

 • Önkormányzati társulásokban lévő vagyon működésének szabályozása.

 • Önkormányzati és állami vagyon privatizációjának bonyolítása, szabályozása.

 • Ingatlan hasznosítás, kezelése, értékesítése.

 • Üzletrész-, részvénykezelés

 • Vagyonkezelési koncepció készítése

 • Vagyonkezelő szervezetek létrehozása, átszervezése

 • Önkormányzati vállalatok társasággá történő átalakítása, átvilágítása, összevonása.

Pénz szolgáltatáscsomag – a pénzforgalom aktivizálása

 1. Kintlévőségek kezelése:

 • ​Az állomány felmérése. Ellenőrzés, összetétel vizsgálat. A tételek, az adósok minősítése behajthatósági szempontból. Sorrendállítás, akcióterv készítése

 • A kintlévőségek behajtása

 • A kintlévőségek csökkentésének módszerei, eljárások kidolgozása és bevezetése

 1. Források növelése:

 • Likviditási tervek készítése, forrásbiztosítás

 • Rövid és hosszú távú pénzügyi tervek készítése

 • Az önkormányzati adók rendszerének áttekintése

 • Koncessziós jogok és lehetőségek kihasználása

 • Faktorálás, hitelügyintézés

  

Válságkezelés szolgáltatáscsomag – a lejtőről felfelé

 1. Csődhelyzetben lévő cégek, intézmények, önkormányzatok számára:​

 • Az adósságrendezésről szóló törvény keretén belül, illetve kívüli válságkezelési program elkészítése. 

 1. Társaságoknál, intézményeknél, önkormányzatoknál adósságkezelés, likviditási problémák feloldása:

 •  Reorganizációs programok, likviditási tervek készítése

 • Pénzügyi tervek készítése (rövid- és középtávú), forrásbiztosítás

 

 

PÁLYÁZATI ÜZLETÁG

Pályázat szolgáltatáscsomag – út a többletforrásokhoz

 1. Pályázatok előkészítése:

​Pályázatfigyelés az aktuális forrásszerzési lehetőségek között alkalmi vagy folytonos jelleggel.

 • Tanácsadás a pályázati célok és a helyi adottságok összhangjában..

 • Információgyűjtés, pályázási ütemezés meghatározása.

 1. Pályázatok elkészítése:

 • ​Pályázatok  teljes körű kidolgozása a szükséges szakfeladatok (építészet, pénzügy, informatika, stb.) elvégzésével.

 • Pályázati anyag összeállítása többszörös formai és tartalmi ellenőrzés, egyeztetés mellett.

 • A pályázatok kiterjednek: A hazai minisztériumok, a kormányzati programok, a regionális és megyei alapok, valamint az Európai Unió – kohéziós és strukturális alapok programjaira, pályázati kiírásaira.

 1. Pályázatok menedzselése:

​A pályázat benyújtását követően közreműködés a pályázati eljárás figyelemmel kísérésében és a pályázati anyagok gondozásában.

 • Tanácsdói vagy menedzselési tevékenység a források felhasználásában, a projektek sikeres lebonyolításában.

 • A kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítése és teljes körű lebonyolítása.

 

Közmű beruházások szolgáltatáscsomag- komplex infrastruktúra

 1. Tervezési, engedélyeztetési feladatok:

 • ​Tanulmányterv készítése a szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszer megvalósítására legalább két változatban, az elvi vízjogi engedély beszerzésével.

 • Megvalósíthatósági tanulmány késztése, szükséges igazolások beszerzése az optimális változatra.

 • Engedélyezési és részletes kiviteli terv készítése, és a jogerőre emelkedett vízjogi létesítésiengedély beszerzésével

 

 

 

 1. A pályázatok elkészítése:

 • ​Állami és egyéb források elkészítéséhez szükséges pályázatok kidolgozása és menedzselése.

 • Szakértői közreműködés a pályázatok előkészítésének testületi feladataiban.

 1. A beruházás előkészítése, lebonyolítása:

 • ​Szakértői részvétel a beruházás finanszírozási konstrukciójának kialakításában. A közmű beruházások pénzügyi feltételeinek -  önerőforrásból – megteremtése.

 • Közbeszerzési pályázatok elkészítése és lebonyolítása.

 • A beruházás megvalósítása során a pénzügyi és jogi feladatok teljes körű elvégzése.

 

Kapcsolat szolgáltatáscsomag – pályázatfigyelés és tanácsadás

 1. Pályázatfigyelés:

 • ​A pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése és tájékoztatás az önkormányzatot érintő új pályázati lehetőségekről.

 • A pályázati lehetőségek feltérképezése, részletes információnyújtás.

 • Emellett eseti megbízással pályázatok kidolgozása és menedzselése, valamint szakértői közreműködés a pályázatok előkészítésének feladataiban.

 1. Szakmai tanácsadás:

 • ​Az önkormányzat testületi anyagának előterjesztés előtti szakmai véleményezése havi rendszerességgel.

 • Havonta, vagy megállapodás szerint más időszakonként pénzügyi -  gazdasági tanácsadási tevékenység.

 

Európai Unió szolgáltatáscsomag – önkormányzati kötelezettségek

 1. EU konform működési szabályzat kidolgozása

 2. EU témájú szakmai könyvek kiadása​

 • „ Kulcs a sikeres EU pályázatok készítéséhez „

 • „ EU pályázatok szakszerű értelmezése és kidolgozása „

 • „ EU Családi kézikönyv „– a magyar vidék, az agrárvállalkozók tájékoztatására.

 1.  Európai Uniós és kapcsolódó pályázatok

 

Projektmenedzsment szolgáltatáscsomag – stratégiai tervezés, operatív kivitelezés

 1. Projekt koordináció:

 • Tudományos, pénzügyi és adminisztratív – igazgatási – irányítás és végrehajtás. 

 1. Projekt terv elkészítése:

 • Szakmailag kiváló, újdonságértékkel bíró, versenyképes megfogalmazással készülő, a futamidő alatt végrehajtható projekt – terv készítése.

 • A súlyponti elemek mellett a projekt – terv egyéb részleteinek pontos, korrekt kialakítása.

 1.  Szerződés - előkészítés:​

 • A szerződés elkészítése, tárgyalása.

 • Az érdekek összehangolása és

 • A szerződéses kellékek beszerzésének, kidolgozásának irányítása.​

 1.  Teljesítések, költségek, kifizetések, elszámolás:​

 • Az időtényező és a minőségi teljesítés legkritikusabb feltételeinek figyelembevétele, felügyelete.

 • Jó együttműködés fenntartása a partnerek között a hatékony megvalósítás érdekében.

 • Az illetékes támogató vagy közreműködő szervezet kifizetéseinek összehangolása.

 • Az elszámoláshoz szükséges dokumentáció elkészítése

 1.  Projekt zárása, a jövő:

 • A projekt zárása a további lépések, új projektek, értékesítést előkészítő akciók megfogalmazása, végrehajtása.

 

KÖZBESZERZÉSI ÜZLETÁG

 

Közbeszerzési outsourcing – kész megoldások

 1. A közbeszerzési eljárások outsourcingja esetén az ajánlatkérő képviseletében vállaljuk az alábbiakat: 

 • Segítünk kiválasztani a beszerzés tárgya típusának leginkább megfelelő közbeszerzési eljárást.

 • Elkészítjük a közbeszerzési eljárás hirdetményeit

 • Kapcsolatot tartunk a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottságával és a    Közbeszerzések Tanácsa Döntőbizottságával

 • A megbízó segítségével elkészítjük és az eljárásban résztvevők számára biztosítjuk a szükséges dokumentációkat

 • Megszervezzük és lebonyolítjuk a közbeszerzési eljárás eseményeit (információs  értekezlet, bontás, pályázói kérdések megválaszolása, tárgyalások, eredményhirdetés).

 • Vezetjük a közbeszerzési eljárás teljes adminisztrációját.  

 1. Komplex bonyolítás – teljes körű szolgáltatás

Az outsourcing fogalmát ugyanakkor ennél még tágabb értelemben is értjük. Vállaljuk egy – egy vállalkozás, vagy szervezet teljes közbeszerzési funkciójának átvételét, vagyis megbízásos alapon valamennyi közbeszerzéshez kapcsolódó feladat elvégzését.

Ennek keretében -  a felmerülő összes közbeszerzési eljárás fent leírt támogatásán felül – a következőket biztosítjuk: 

 • A megbízó áru, szolgáltatási és építési beruházási beszerzés típusainak kategorizálása, mely besorolás meghatározza, hogy mely beszerzések képeznek a Kbt. szempontjából összeszámítandó beszerzést.

 • Az értékhatár – figyelést elősegítő nyilvántartási és ellenőrzési rendszer kialakítása és folyamatos karbantartása.

 • Éves közbeszerzési terv és előzetes összesített tájékoztatók összeállítása.

 • A Kbt. által előírt, hivatalos szervek felé történő külső adatszolgáltatás biztosítása. 

 1. Közbeszerzési szabályozás – törvényesség felügyelete

Vállaljuk a megbízó jelenlegi belső szabályozásának törvényi előírásoknak megfelelő átalakítását, vagy új szabályzat kialakítását, ennek keretében:

 • A közbeszerzési ügyviteli eljárás folyamatának kidolgozása

 • Az optimális szervezeti megoldásra szakmai javaslat tétele

 • Iratminták, sablonok kidolgozása

 • A szervezeti belső ellenőrzés feladatainak meghatározása

 • Komplett Közbeszerzési Szabályzat készítése

Közbeszerzési oktatás – naprakész szakértelem és információátadás

A megbízó munkatársainak közbeszerzési képzése, továbbképzése keretében vállaljuk

 • A szervezet sajátosságait figyelembe vevő közbeszerzési oktatási anyagok előkészítése, napi munkát segítő sablonok, segédanyagok kidolgozása

 • A közbeszerzésben érintett munkatársak oktatásának lebonyolítása

 • A vezetők, felső vezetők számára külön képzési tematika alapján biztostani tudjuk mindazokat az alapvető és átfogó közbeszerzési ismereteket, melyek egy vezető mindennapi üzleti döntéseihez nélkülözhetetlenek.

  

Közbeszerzési audit – biztonság és törvényesség

Egy felsővezető sohasem lehet teljesen nyugodt, hogy a szervezet közbeszerzési tevékenysége mindenben megfelel-e ezen a belső és külső (törvényi előírásoknak), noha a felelősséget a  szervezet nevében viseli a Közbeszerzési Döntőbizottság felé. A régebb óta közbeszerző szervezeteknél is szükség van a közbeszerzési gyakorlat és szabályozás időszakonkénti felülvizsgálatára. A törvényi előírásoknak való állandó megfelelési kényszer mellett a közbeszerzési ügyviteli folyamatok hatékonysága is fontos szempont.

Cégünk szolgáltatása teljes körű közbeszerzési audit lefolytatása és audit jelentés készítése, melynek keretében elvégezzük:

 •  A közbeszerzési eljárások lebonyolításának felülvizsgálatát, a szabályozásnak megfelelő működés ellenőrzését.

 • A tapasztalatok tükrében szakmai javaslatok megfogalmazása a szabályozás  módosítására, finomítására.

 

 

FELSZÁMOLÁSI ÜZLETÁG

 •  Csődeljárások

 • Felszámolási eljárások

 • Végelszámolások

 • Vagyonrendezési eljárások - Bérgarancia biztos

 Társaságunk az 1991. évi IL. törvény (csődtörvény) rendelkezéseinek megfelelően, megyei és fővárosi bírósági kijelölések alapján csődeljárások- , felszámolási eljárások-, végelszámolások-, vagyonrendezési eljárások lefolytatását-, és bérgarancia biztosi tevékenységet végez az ország 17 megyéjében.

 

Figyelmeztetés:             Hitelezőknek szóló felhívás a Cstv. 63/B § (1) bekezdés szerint:

bottom of page